Благодарим ти друже!

Тук споделяме с теб общото ни дело

СУ „Васил Левски”, Русе

СУ
„Васил Левски”
Русе

СУ „Васил Левски”, Русе

● 454 гласа ● 753 m² ограда ● 80L боя Protecta3in1

Русе вече е с един ръждив обект по-малко!

Метална скулптура в парк Заимов

Очаквай скоро!

Метална скулптура в парк "Заимов"

ПРЕДСТОИ ОБНОВЯВАНЕ!

Очаквай скоро!

Очаквай скоро!

СУ „Васил Левски”, Русе

● 454 гласа ● 753 m² ограда ● 50L боя Protecta3in1

СУ „Васил Левски”, Русе

Преди

СУ „Васил Левски”, Русе - преди СУ „Васил Левски”, Русе - преди СУ „Васил Левски”, Русе - преди

След

СУ „Васил Левски”, Русе - след СУ „Васил Левски”, Русе - след СУ „Васил Левски”, Русе - след

Ръждива галерия

Гласувай

Повече за Protecta

Protecta 3 in 1

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествена боя, която се нанася директно върху ръждата и трайно защитава метала от корозионните процеси. Изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие.

ПРЕДИМСТВА

Директно нанасяне върху ръждата
Преобразувател на ръжда, грунд и боя в един продукт
Богата палитра от цветове
Устойчивост на покритието до 15 години

***
Protecta 3 in 1 Matt

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитава повърхности от черни метали срещу корозионните процеси, като допълнително изпълнява декоративна функция. Матовото покритие е отличен завършек, който е и решение за прикриване на евентуални недостатъци по основата.

ПРЕДИМСТВА

Перфектен матов финиш, който прикрива недостатъци по основата
Преобразувател на ръжда, грунд и боя в един продукт
Дълготрайна антикорозионна защита

***
Protecta 3 in 1 Aqua

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествена боя на водна основа за повърхности от черни метали, които може да се нанасят директно върху ръждата. Покритието е изключително устойчиво на всички атмосферни влияния-UV слънчево лъчение, вятър, дъжд, сняг и лед.

ПРЕДИМСТВА

Разрежда се с вода
Устойчивост на покритието до 15 години

***
Protecta All Metals

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитава от оксидация всички видове цветни метали (включително поцинковани повърхности). Използва се също със защитна и декоративна функция върху основи от черни метали.

ПРЕДИМСТВА

Директно нанасяне върху метала
Преобразувател на ръжда, грунд и боя в един продукт
Отлична адхезия към всички метали

***
Protecta Zink

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се както като грунд, така и като самостоятелно покритие за електрокатодна антикорозионна защита на непоцинковани и повредени поцинковани повърхности.

ПРЕДИМСТВА

Най-добрата антикорозионна защита
Студено поцинковане устойчиво на високи температурни амплитуди
Съдържание на над 93% цинк с чистота 99,9%, което осигурява отлична електрохимична връзка с металната повърхност

***
Protecta Thinner

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен е за разреждане до работен вискозитет на продукти под марка Protecta (с изключение на Protecta 3 в 1 AQUA).

ПРЕДИМСТВА

Разрежда бои Protecta до работен вискозитет
Обезмаслява метала
Почиства инструментите след работа

***
Protecta Corrostop

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Почиства и пасивира корозирали изделия от черни метали. Отстранява ръждата от всякакви стоманени повърхности: покриви, железни конструкции, резервоари, тръбопроводи, огради.

ПРЕДИМСТВА

Прониква в ръждивата повърхност и спира корозията
Преобразува ръждата в трайно съединение
Без необходимост от пясъкоструене за почистване на повърхностите

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ИНИЦИАТИВАТА "ОБНОВИ С PROTECTA"

Раздел 1. Организатор и официални правила на Инициативата „ОБНОВИ С PROTECTA”

Инициативата „ОБНОВИ С PROTECTA ” („Инициатива“) се организира и провежда от „Оргахим“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. “Трети март” № 21, ЕИК 117001047 („Организатор“).
Целите на инициативата са повишаването на информираността на обществото за последствията от корозията, както  и реновиране/пребоядисване на метални съоръжения/конструкции (наричани по-долу „Участващи обекти“), повърхността на които е подложена на корозия.

Инициативата се реализира чрез провеждането на фотоконкурс. Публикуването на снимките на участващите обекти в уеб-сайта на инициативата и гласуването са предвидени с цел да бъдат определени трите обекта, които ще бъдат избрани от жури, измежду първите 10 снимки събрали най-много гласове. Избраните обекти ще бъдат обновени от и за сметка на Организатора с използването на продукти с марка „Protecta“.
Участниците в инициативата, които са качили снимки или са ги харесали в уеб-сайта на инициативата, участват в месечна томбола с награди.

Раздел 2. Територия на Програмата.

Програмата се провежда на територията на Република България, като участващите във фотоконкурса съоръжения/конструкции не трябва да бъдат обекти на частна собственост. „Оргахим“ АД си запазва правото да откаже участие на частни обекти и на обекти с много големи размери.

Раздел 3. Период на Програмата.

Програмата стартира на 12.06.2017 г. и ще продължи до 31.10.2017 г. (включително).

Раздел 4. Условия за участие и изисквания към участниците.

В инициатива могат да участват любители и професионални фотографи от цялата страна, навършили 18-годишна възраст. Организаторът може да изисква предоставянето на документ за самоличност, с цел доказване на възраст.

Раздел 5. Продукти, участващи в Инициативата.

Инициативата обхваща следните продукти на Оргахим: всички продукти с марка “Protecta”.

Раздел 6. Механизъм на Инициативата.

Всеки участник има право да се регистрира за участие в Инициативата, като заснеме метално съоръжение/конструкция, подлежащо на реновиране/пребоядисване и качи снимката в уеб-сайта на инициативата, на адреса: www.obnovisprotecta.bg, като впише своите имена, местопребиваване, имейл адрес и телефон за контакт. Снимките следва да бъдат в JPG формат и размерът на файловете не трябва да е по-голям 2 MB, да бъдат добре композирани, с правилна експозиция и да бъдат на фокус.
Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от три снимки. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). Фотографиите трябва да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, където е направена снимката - до 100 знака.
Снимките могат да бъдат само цветни, без ограничение на използваните технологии на заснемане.
Снимките следва да са правени през периода на провеждане  на инициативата.
С качването на снимката си участникът декларира, че притежава авторските права върху нея и съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на инициативата.
С изпращането на фотографиите се приема, че участникът дава изричното си съгласие, те да бъдат използвани по преценка на организаторите, както в периодичния печат, така и в рекламни материали, популяризиращи конкурса и заснетите обекти; да участват в открити и закрити изложби и в презентации в интернет пространството и в печатните и електронни издания на медийните партньори.
За участие в конкурса не се допускат снимките, които са обект на чужди авторски права.
Всеки участник има право да гласува по само веднъж.
Снимките се публикуват на сайта след одобрение на администратор. Администраторът има право да преценява дали качената снимка отговаря на темата и на изискванията на инициативата. Едно ФЛ има право да качи до три обекта и да гласува само веднъж за обект. При установени злоупотреби администраторът има право да дисквалифицира участващия обект.  Не се допуска публикацията на текстове и изображения с нецензурно съдържание, както и на текстове съдържащи клевети и обидни изрази. При откриването на такaва информация администратора има право да я изтрие.

Раздел 7. Награди.

1. След приключването на инициативата трите участващи обекта избрани от жури измежду първите 10 снимки събрали най-много гласове (харесвания) ще бъдат обновени (пребоядисани/реновирани) от „Оргахим“ АД, след предварителното съгласуване със собствениците на обектите.

2. Теглене на месечни награди за участниците, качили снимка, или гласували за такава  – на лотариен принцип. Наградите ще се предоставят под формата на: три броя Protecta 3in1- 500ml., три броя брандирани тениски с логото “Protecta”.

7.2. Предоставяне на наградата

ОРГАХИМ ще уведоми печелившите участници за спечелената награда на посочените от тях email или телефон, с който съответния спечелил участник е участвал в инициативата.
ОРГАХИМ си запазва правото едностранно да удължи упоменатия срок за предоставяне на предявения продукт при независещи от него фактори и странични явления.

Раздел 8. Защита на личните данни.

Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.obnovisprotecta.bg при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.
С регистрацията си на сайта на Инициативата участниците се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни по начина, описан тук.

Приемайки настоящите условия, потребителите, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани от „Оргахим“ АД по електронен път – в случай че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите или функционалностите на сайта www.obnovisprotecta.bg

Участниците, спечелили награди в инициативата следва да предоставят на Организатора следните свои лични данни: име, презиме и фамилия, адрес и телефон за връзка. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Инициативата, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Инициативата. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с Инициативата. Участниците имат право на достъп и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора.
С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им да бъдат използвани от Оргахим за маркетингови цели във връзка с Инициативата, като бъдат публикувани на официалния сайт на Оргахим, уеб-сайта на инициативата или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане от Оргахим.

Раздел 9. Общи разпоредби

Настоящите общи правила („Общи правила“) са изготвени и оповестени на всички заинтересовани лица към датата на започване на инициативата, както и са свободно достъпни на уеб-сайта на инициативата, в съответствие с изискванията на българското законодателство.
Всеки участник декларира, че е запознат(а) с Общите правила, разбира ги и приема да ги изпълнява. Оргахим има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Инициативата без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в сайта www.obnovisprotecta.bg .
Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Инициативата, като информира за това участниците чрез www.obnovisprotecta.bg,  или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Кампанията.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.
Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.
Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Кампанията при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.
Настоящите Правила влизат в сила на 12.06.2017 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.
Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.